Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
227
Hôm qua:
130
Tuần này:
727
Tháng này:
1859
Tất cả:
274318

Xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 05/03/2021 00:00:00

Xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đoen vị bầu cử, Số lượng đại biểu HĐND xã Đông Phú được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp công bố ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND xã Đông Phú về việc thành lập ủy ban bầu cử xã Đông Phú;

Xã Đông Phú ban hành Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 02/02/2021;

Theo đó Ủy ban bầu cử xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 05 ( Năm )đại biểu ; Số lượng đại biểu được bầu là 25 ( Hai mươi lăm ) đại biểu ;

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau:

STT

Đơn vị bầu cử

Gồm các Thôn

Số Đại biểu HĐND

được bầu

1

Đơn vị bầu cử số 1

Thôn Phú Bình

05 đại biểu

2

Đơn vị bầu cử số 2

Thôn Chiếu Thượng

05 đại biểu

3

Đơn vị bầu cử số 3

Thôn Hoàng Văn

05 đại biểu

4

Đơn vị bầu cử số 4

Thôn Hoàng Thịnh

05 đại biểu

Tổng số đơn vị bầu cử : 05 đơn vị; Số đại biểu được bầu là: 25 đại biểu

( Dương Nhĩ – Đài TT Đông Phú )

Xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 05/03/2021 00:00:00 (GMT+7)

Xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đoen vị bầu cử, Số lượng đại biểu HĐND xã Đông Phú được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp công bố ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số: 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND xã Đông Phú về việc thành lập ủy ban bầu cử xã Đông Phú;

Xã Đông Phú ban hành Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 02/02/2021;

Theo đó Ủy ban bầu cử xã Đông Phú ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 05 ( Năm )đại biểu ; Số lượng đại biểu được bầu là 25 ( Hai mươi lăm ) đại biểu ;

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau:

STT

Đơn vị bầu cử

Gồm các Thôn

Số Đại biểu HĐND

được bầu

1

Đơn vị bầu cử số 1

Thôn Phú Bình

05 đại biểu

2

Đơn vị bầu cử số 2

Thôn Chiếu Thượng

05 đại biểu

3

Đơn vị bầu cử số 3

Thôn Hoàng Văn

05 đại biểu

4

Đơn vị bầu cử số 4

Thôn Hoàng Thịnh

05 đại biểu

Tổng số đơn vị bầu cử : 05 đơn vị; Số đại biểu được bầu là: 25 đại biểu

( Dương Nhĩ – Đài TT Đông Phú )

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội