Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
136
Tuần này:
1025
Tháng này:
2407
Tất cả:
250495

Bản tin hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18/07/2019 00:00:00

Sáng hôm nay 17/07/2019 tại Hội trường TTVH xã Đông Phú Đảng bộ xã Đông Phú đã tổ chwcsw hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bản tin hội nghị sơ kết công tác Đảng – Đảng bộ xã Đông Phú

Thực hiện NQ của BCH Đảng bộ, sáng hôm nay 17/07/2017 tại Hội trường UBND xã Đảng bộ xã Đông Phú tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Đăng Bích ủy viên BTV huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT, về phía xã có các đ/c trong BCH đảng ủy, T.2 HĐND, UBND và các đ/c đảng viên trong đảng bộ. Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình kết quả các lĩnh vực hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 trong đó: Tốc độ tăng trưởng khá ước đạt 18,7 % Về SXNN và chuyển đổi cay trồng chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực. Duy trì diện tích cánh đồng mẫu lớn đạt năng suất khá, năng suất đạt trên 65 tạ/ha đạt 60% kế hoạch của năm. Thực hiện NQ/ 10 – HU của huyện ủy Đông Sơn về làm đường giao thông nông thôn UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi công các tuyến đường toàn xã với tổng chiều dài 3,3 km, xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu trong xã. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường thôn. Tu sửa nâng cấp các hạng mục trường TH & THCS xây dựng trường kiểu mẫu cấp tỉnh. Trong năm học 2018 – 2019 các trường luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia và hoàn thành tốt công tác dạy và học, trường TH & THCS đứng vào tốp đầu của huyện. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân của trạm y tế được đảm bảo tốt. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước tuyên truyền vận động toàn dân xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Công tác Quốc phòng an ninh luôn ổn định và giữ vững, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.

TM. BTV huyện ủy, đ/c Nguyễn Đăng Bích phát biểu chỉ đạo trong đó ghi nhận những thành tích đảng bộ đạt được đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế còn tồn tại, yêu cầu đảng bộ phấn đấu hoàn thành. Trong năm 2019 là năm chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cần phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra thực hiện mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Dương Văn Nhĩ – Đài Truyền thanh Đông Phú

Bản tin hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 18/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Sáng hôm nay 17/07/2019 tại Hội trường TTVH xã Đông Phú Đảng bộ xã Đông Phú đã tổ chwcsw hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và xây dựng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bản tin hội nghị sơ kết công tác Đảng – Đảng bộ xã Đông Phú

Thực hiện NQ của BCH Đảng bộ, sáng hôm nay 17/07/2017 tại Hội trường UBND xã Đảng bộ xã Đông Phú tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Đăng Bích ủy viên BTV huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT, về phía xã có các đ/c trong BCH đảng ủy, T.2 HĐND, UBND và các đ/c đảng viên trong đảng bộ. Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình kết quả các lĩnh vực hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 trong đó: Tốc độ tăng trưởng khá ước đạt 18,7 % Về SXNN và chuyển đổi cay trồng chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực. Duy trì diện tích cánh đồng mẫu lớn đạt năng suất khá, năng suất đạt trên 65 tạ/ha đạt 60% kế hoạch của năm. Thực hiện NQ/ 10 – HU của huyện ủy Đông Sơn về làm đường giao thông nông thôn UBND xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi công các tuyến đường toàn xã với tổng chiều dài 3,3 km, xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu trong xã. Đầu tư nâng cấp các tuyến đường thôn. Tu sửa nâng cấp các hạng mục trường TH & THCS xây dựng trường kiểu mẫu cấp tỉnh. Trong năm học 2018 – 2019 các trường luôn giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia và hoàn thành tốt công tác dạy và học, trường TH & THCS đứng vào tốp đầu của huyện. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân của trạm y tế được đảm bảo tốt. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước tuyên truyền vận động toàn dân xây dựng thôn, xã kiểu mẫu, chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Công tác Quốc phòng an ninh luôn ổn định và giữ vững, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.

TM. BTV huyện ủy, đ/c Nguyễn Đăng Bích phát biểu chỉ đạo trong đó ghi nhận những thành tích đảng bộ đạt được đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế còn tồn tại, yêu cầu đảng bộ phấn đấu hoàn thành. Trong năm 2019 là năm chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ cần phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra thực hiện mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Dương Văn Nhĩ – Đài Truyền thanh Đông Phú

Tình hình kinh tế - xã hội