Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
243
Tuần này:
1479
Tháng này:
1941
Tất cả:
222076

Đông Phú làm tốt công tác VSMT chào mừng 90 năm ngayfv truyền thống DDảng bộ huyện Đông sơn.

Ngày 06/10/2021 00:00:00

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đông Sơn. Ngày 21/6/2020 nhân dân xã Đông Phú đã ra quân tổng dọn VSMT trên địa bàn xã. Chỉnh trang khuôn viên phát động toàn dân treo cờ ....

Bản tin về công tác Vệ sinh môi trường

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Đông Sơn thi đua lập thành tích chào mừng

kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống của Đảng bộ huyện Đông Sơn :

25/6/1930 – 25/6/2020; ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 ;

Ngày 21/6/2020 UBND xã Đông Phú đã tổ chức tổng dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, chỉnh trang khuôn viên, treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng. Đây là việc làm thường xuyên của nhân dân trong xã. Với phương châm “ Bảo vệ môi trường sạch đẹp là bảo vệ sự sống của chính bạn ”; vì vậy phong trào VSMT luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân chú trọng quan tâm.

Năm 2020 là năm bản lề của Đại hội Đảng các cấp cùng với Phong trào chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Sau sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai từ trong Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể, xây dựng chương trình tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Triển khai ở các hội nghị, các tổ chức chính trị xã hội, … tuyên truyền trên hệ thống đài xã và các cụm loa ở các thôn; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng zôn và bằng hình thức trực quan như pa nô áp phích… nên các lĩnh vực hoạt động của xã luôn hoàn thành tốt; Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng – An ninh luôn được giữ vững; Văn hóa xã hội được nâng lên rõ rệt. Trạm Y Tế đạt chuẩn Quốc gia, hai trường học giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia. Trường TH & THCS đã có bước nhảy vọt về chất lượng dạy và học, là trường kiểu mẫu được UBND huyện xây dựng là mô hình điểm của huyện và tỉnh về khuôn viên và VSMT. Phong trào Toàn dân “ Đoàn kết XDĐSVH ” ở khu dân cư luôn được thực hiện tốt; 4/4 thôn đạt chuẩn VH-NTM, hiện nay đang xây dựng 02/4 thôn kiểu mẫu và đang từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, mặc dù vẫn còn không ít những khó khăn thách thức nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là đồng thuận chung tay đóng góp của nhân dân trong xã đã tạo nên một cảnh quan diện mạo nông thôn mới : Sáng - xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng Văn minh – giàu mạnh phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu – Huyện kiểu mẫu./ .

Dương Văn Nhĩ Đài Truyền thanh Đông Phú

Đông Phú làm tốt công tác VSMT chào mừng 90 năm ngayfv truyền thống DDảng bộ huyện Đông sơn.

Đăng lúc: 06/10/2021 00:00:00 (GMT+7)

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Đông Sơn. Ngày 21/6/2020 nhân dân xã Đông Phú đã ra quân tổng dọn VSMT trên địa bàn xã. Chỉnh trang khuôn viên phát động toàn dân treo cờ ....

Bản tin về công tác Vệ sinh môi trường

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Đông Sơn thi đua lập thành tích chào mừng

kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống của Đảng bộ huyện Đông Sơn :

25/6/1930 – 25/6/2020; ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 ;

Ngày 21/6/2020 UBND xã Đông Phú đã tổ chức tổng dọn VSMT trên địa bàn toàn xã, chỉnh trang khuôn viên, treo cờ Tổ Quốc, cờ Đảng. Đây là việc làm thường xuyên của nhân dân trong xã. Với phương châm “ Bảo vệ môi trường sạch đẹp là bảo vệ sự sống của chính bạn ”; vì vậy phong trào VSMT luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể nhân dân chú trọng quan tâm.

Năm 2020 là năm bản lề của Đại hội Đảng các cấp cùng với Phong trào chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Sau sự thành công của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai từ trong Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể, xây dựng chương trình tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Triển khai ở các hội nghị, các tổ chức chính trị xã hội, … tuyên truyền trên hệ thống đài xã và các cụm loa ở các thôn; tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng zôn và bằng hình thức trực quan như pa nô áp phích… nên các lĩnh vực hoạt động của xã luôn hoàn thành tốt; Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng – An ninh luôn được giữ vững; Văn hóa xã hội được nâng lên rõ rệt. Trạm Y Tế đạt chuẩn Quốc gia, hai trường học giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Quốc gia. Trường TH & THCS đã có bước nhảy vọt về chất lượng dạy và học, là trường kiểu mẫu được UBND huyện xây dựng là mô hình điểm của huyện và tỉnh về khuôn viên và VSMT. Phong trào Toàn dân “ Đoàn kết XDĐSVH ” ở khu dân cư luôn được thực hiện tốt; 4/4 thôn đạt chuẩn VH-NTM, hiện nay đang xây dựng 02/4 thôn kiểu mẫu và đang từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, mặc dù vẫn còn không ít những khó khăn thách thức nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là đồng thuận chung tay đóng góp của nhân dân trong xã đã tạo nên một cảnh quan diện mạo nông thôn mới : Sáng - xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng Văn minh – giàu mạnh phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu – Huyện kiểu mẫu./ .

Dương Văn Nhĩ Đài Truyền thanh Đông Phú

Tình hình kinh tế - xã hội