Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
136
Tuần này:
994
Tháng này:
2376
Tất cả:
250464

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ đại biểu số 06 HĐND huyện Đông Sơn

Ngày 19/06/2019 16:14:45

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 07 HĐND huyện khóa XIX huyện Đông Sơn. Chiều hôm qua 18/06/2019 tại Hội trường UBND xã Đông Phú Tổ đại bieur số 06 HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ 03 xã đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri .

Bản tin về hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phú

Thực hiện kế hoạch của HĐND Huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7. Chiều ngày 18/06/2019 tại Hội trường xã Đông Phú Tổ đại biểu sô 06 HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ các xã Đông Phú, Đông Nam và Đông Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri . Về dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Lê Thanh Hải, PBT.T2. huyện ủy và các ông, bà tổ đại biểu số 06 HĐND huyện.

Về phía cơ sở có các ban ngành đoàn thể, đại diện các cử tri của 03 xã phía Nam huyện Đông Sơn. Tại hội nghị các cử tri được nghe tổ đại biểu trình bày báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và một số mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo của UBND huyện và các văn bản tờ trình của các phòng ban cấp huyện. Trong năm 2019 mặc dù còn có những khó khăn như thời tiết, thiên tai đặc biệt là ở một số địa phương đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nhưng về kinh tế toàn huyện vãn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, Văn hóa xã hội có bước phát triển, Quốc phòng An ninh ổn định, các thủ tục, cải cách hành chính đã được chuyển biến tốt.

Đại diện cử tri các xã đã tích cực tham gia phát biểu những tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của nhân dân. Nhiều vấn đề cử tri đề nghị UBND huyện và các phòng ban cấp huyện cần quan tâm tạo điều kiện cho các xã vùng phía Nam huyện còn khó khăn như hệ thống kênh nội đồng, mương tưới, tiêu, đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn, VSMT… Đề nghị nhà nước cấp trên càn cóa chính sách hỗ trợ kích cầu tạo điều kiện cho các xã hoàn thiện hạ tầng cơ sở .

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Lê Thanh Hải PBT.T2 huyện ủy thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến và giải trình một số ý kiến cử tri quan tâm đồng thời cũng chỉ rõ trong thời gian tới yêu cầu nhân dân và cán bộ của 03 xã nói riêng, toàn huyện Đông Sơn nói chung cần phải tích cực hơn nữa. Chung sức chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu NQ đại hội Đảng đề ra xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

Dương Văn Nhĩ – Đài Truyền thanh Đông Phú

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ đại biểu số 06 HĐND huyện Đông Sơn

Đăng lúc: 19/06/2019 16:14:45 (GMT+7)

Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 07 HĐND huyện khóa XIX huyện Đông Sơn. Chiều hôm qua 18/06/2019 tại Hội trường UBND xã Đông Phú Tổ đại bieur số 06 HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ 03 xã đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri .

Bản tin về hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phú

Thực hiện kế hoạch của HĐND Huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7. Chiều ngày 18/06/2019 tại Hội trường xã Đông Phú Tổ đại biểu sô 06 HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ các xã Đông Phú, Đông Nam và Đông Quang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri . Về dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Lê Thanh Hải, PBT.T2. huyện ủy và các ông, bà tổ đại biểu số 06 HĐND huyện.

Về phía cơ sở có các ban ngành đoàn thể, đại diện các cử tri của 03 xã phía Nam huyện Đông Sơn. Tại hội nghị các cử tri được nghe tổ đại biểu trình bày báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và một số mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo của UBND huyện và các văn bản tờ trình của các phòng ban cấp huyện. Trong năm 2019 mặc dù còn có những khó khăn như thời tiết, thiên tai đặc biệt là ở một số địa phương đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nhưng về kinh tế toàn huyện vãn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, Văn hóa xã hội có bước phát triển, Quốc phòng An ninh ổn định, các thủ tục, cải cách hành chính đã được chuyển biến tốt.

Đại diện cử tri các xã đã tích cực tham gia phát biểu những tâm tư, nguyện vọng kiến nghị của nhân dân. Nhiều vấn đề cử tri đề nghị UBND huyện và các phòng ban cấp huyện cần quan tâm tạo điều kiện cho các xã vùng phía Nam huyện còn khó khăn như hệ thống kênh nội đồng, mương tưới, tiêu, đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn, VSMT… Đề nghị nhà nước cấp trên càn cóa chính sách hỗ trợ kích cầu tạo điều kiện cho các xã hoàn thiện hạ tầng cơ sở .

Kết luận buổi tiếp xúc, ông Lê Thanh Hải PBT.T2 huyện ủy thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến và giải trình một số ý kiến cử tri quan tâm đồng thời cũng chỉ rõ trong thời gian tới yêu cầu nhân dân và cán bộ của 03 xã nói riêng, toàn huyện Đông Sơn nói chung cần phải tích cực hơn nữa. Chung sức chung lòng phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu NQ đại hội Đảng đề ra xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

Dương Văn Nhĩ – Đài Truyền thanh Đông Phú

Tình hình kinh tế - xã hội