Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
58
Hôm qua:
68
Tuần này:
58
Tháng này:
2717
Tất cả:
142573

Chương trình: Nước sạch VSMT

Ngày 15/06/2018 00:00:00

Xã Đông Phú với Chương trình: Nước sạch VSMT

Đông Phú với chương trình nước sạch và công tác bảo vệ môi trường

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường không chỉ bảo vệ sức khỏe con người mà nó còn nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và cũng là mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Thấy rõ tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, tháng 6 năm 2017 UBND xã Đông Phú hợp đồng với Công ty CP đầu tư cấp thoát nước Thanh hóa tiến hành thi công lắp đặt hệ thống nước sạch trên địa bàn xã.Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ một phần còn lại là nhân dân đóng góp, mức đóng là 4 triệu đồng/hộ, công trình hoàn thành trên 80 % hiện nay nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công để đưa nguồn nước sạch đến người dân để đảm bảo 100% người dân trong xã được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bên cạnh việc sử dụng nguồn nước sạch thì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã luôn được quan tâm chú trọng. UBND xã đã hợp đồng với công ty môi trường đô thị Thanh Hóa thu gom và sử lý rác thải trên địa bàn nên người dân đã ý thức, chủ động trong việc thu gom rác thải, ngoài ra các đoàn thể và nhân dân trong các thôn thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, tổ chức các buổi tuyên truyền về sức khỏe và môi trường trong các buổi sinh hoạt từ xã đến cơ sở các thôn từ đó người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nguồn rác thải được chuyển đến nơi quy định để công ty thu gom, sử lý đảm bảo cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp .

Với chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn công tác nước sạch, vệ sinh môi trường nói riêng và các lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung của nhân dân xã Đông Phú sẽ không ngừng đi lên góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh giàu đẹp.

Văn Nhĩ Đài - Truyền thanh Đông Phú

Chương trình: Nước sạch VSMT

Đăng lúc: 15/06/2018 00:00:00 (GMT+7)

Xã Đông Phú với Chương trình: Nước sạch VSMT

Đông Phú với chương trình nước sạch và công tác bảo vệ môi trường

Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường không chỉ bảo vệ sức khỏe con người mà nó còn nâng cao chất lượng dân số trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và cũng là mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Thấy rõ tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh môi trường, tháng 6 năm 2017 UBND xã Đông Phú hợp đồng với Công ty CP đầu tư cấp thoát nước Thanh hóa tiến hành thi công lắp đặt hệ thống nước sạch trên địa bàn xã.Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ một phần còn lại là nhân dân đóng góp, mức đóng là 4 triệu đồng/hộ, công trình hoàn thành trên 80 % hiện nay nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công để đưa nguồn nước sạch đến người dân để đảm bảo 100% người dân trong xã được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bên cạnh việc sử dụng nguồn nước sạch thì công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã luôn được quan tâm chú trọng. UBND xã đã hợp đồng với công ty môi trường đô thị Thanh Hóa thu gom và sử lý rác thải trên địa bàn nên người dân đã ý thức, chủ động trong việc thu gom rác thải, ngoài ra các đoàn thể và nhân dân trong các thôn thường xuyên quét dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, tổ chức các buổi tuyên truyền về sức khỏe và môi trường trong các buổi sinh hoạt từ xã đến cơ sở các thôn từ đó người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, nguồn rác thải được chuyển đến nơi quy định để công ty thu gom, sử lý đảm bảo cảnh quan môi trường: Xanh – Sạch – Đẹp .

Với chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn công tác nước sạch, vệ sinh môi trường nói riêng và các lĩnh vực phát triển kinh tế nói chung của nhân dân xã Đông Phú sẽ không ngừng đi lên góp phần đưa bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh giàu đẹp.

Văn Nhĩ Đài - Truyền thanh Đông Phú

Tình hình kinh tế - xã hội