Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
171
Hôm qua:
317
Tuần này:
700
Tháng này:
5017
Tất cả:
186895

BÀ CON NÔNG DÂN ĐÔNG PHÚ TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA XUÂN 2018

Ngày 11/04/2018 00:00:00

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đang ở giai đoạn để nhánh làm đồng Bà con nông dân xã Đông Phú đang chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo năng xuất và sản lượng cây trồng.

BÀ CON NÔNG DÂN ĐÔNG PHÚ TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA XUÂN 2018

Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT xã Đông Phú

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đang ở giai đoạn để nhánh làm đồng Bà con nông dân xã Đông Phú đang chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo năng xuất và sản lượng cây trồng.

lua1.jpg

( Bà con nhân dân Đông Phú chăm sóc lúa chiêm xuân 2017 -2018)

Vụ xuân này bà con nông dân Đông Phú gieo cấy gần 342.02ha lúa, bằng các giống lúa chủ lực như Bắc Thơm số 7, Hương Thơm số 1, Thái Xuyên 111 và các giống lúa chất lượng cao khác. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa, UBND xã Đông Phúđã thực hiện tuyên truyền các bài khuyến cáo của trạm Bảo vệ thực vật, trạm Khuyến Nông huyện tuyên truyền đến bà con nông dân các biện pháp phòng trừ cũng như việc sử dụng có hiệu quả các loại thuốc bảo vệ thực vật. Lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông xã, thôn cùng bà con thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, chăm sóc, bón phân, làm cỏ phòng trừ sâu bệnh hại. Hiện nay cây lúa tại địa phương sinh trưởng phát triển tốt.Đây được coi là giai đoạn quan trọng liên quan đến năng suất và sản lượng của cả vụ nên

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ phụ trách NN, cán bộ khuyến nông. Đôn đốc hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng không được chủ quan, chủ động phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và có hướng phòng trừ kịp thời có hiệu quả, sử dụng đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách phun, hạn chế đến mức thấp nhất do sâu bệnh phá hại, quyết tâm giành 1 vụ mùa thắng lợi.

BÀ CON NÔNG DÂN ĐÔNG PHÚ TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA XUÂN 2018

Đăng lúc: 11/04/2018 00:00:00 (GMT+7)

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đang ở giai đoạn để nhánh làm đồng Bà con nông dân xã Đông Phú đang chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo năng xuất và sản lượng cây trồng.

BÀ CON NÔNG DÂN ĐÔNG PHÚ TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA XUÂN 2018

Chu Quang Huy – Trưởng ĐTT xã Đông Phú

Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, đang ở giai đoạn để nhánh làm đồng Bà con nông dân xã Đông Phú đang chủ động các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo năng xuất và sản lượng cây trồng.

lua1.jpg

( Bà con nhân dân Đông Phú chăm sóc lúa chiêm xuân 2017 -2018)

Vụ xuân này bà con nông dân Đông Phú gieo cấy gần 342.02ha lúa, bằng các giống lúa chủ lực như Bắc Thơm số 7, Hương Thơm số 1, Thái Xuyên 111 và các giống lúa chất lượng cao khác. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại lúa, UBND xã Đông Phúđã thực hiện tuyên truyền các bài khuyến cáo của trạm Bảo vệ thực vật, trạm Khuyến Nông huyện tuyên truyền đến bà con nông dân các biện pháp phòng trừ cũng như việc sử dụng có hiệu quả các loại thuốc bảo vệ thực vật. Lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông xã, thôn cùng bà con thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, chăm sóc, bón phân, làm cỏ phòng trừ sâu bệnh hại. Hiện nay cây lúa tại địa phương sinh trưởng phát triển tốt.Đây được coi là giai đoạn quan trọng liên quan đến năng suất và sản lượng của cả vụ nên

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ phụ trách NN, cán bộ khuyến nông. Đôn đốc hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng không được chủ quan, chủ động phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại và có hướng phòng trừ kịp thời có hiệu quả, sử dụng đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách phun, hạn chế đến mức thấp nhất do sâu bệnh phá hại, quyết tâm giành 1 vụ mùa thắng lợi.

Tình hình kinh tế - xã hội