Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
53
Tuần này:
96
Tháng này:
2461
Tất cả:
121043

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

Ngày 15/12/2017 00:00:00

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

Trà lúa

Gièng lóa chñ lùc

Thời gian sinh trưởng

( Ngày)

Ngày gieo

Tuổi mạ cấu

Thời gian lúa trổ

Chân ruộng

Lúa xuân muộn 100% diện tích

Thái Xuyên 111, Cựu đa hệ số 1

125 - 135

15/01/2018 – 25/1/2018

3,5 – 4,0

25/4 – 05/5

Đất vàn, Vàn hơi sâu

Bắc thơm số 7; Thiên ưu 8; Khang dân; Q5

120-135

15/01/2018 – 25/01/2018

3,5 – 4.0

20/4 – 05/5

Đất vàn, Vàn cao

Ghi chó: Tuyệt đối không được gieo cấy những giống lúa tái giá nhiều vụ, năng suất thấp, nhiễm bệnh nhiều

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Duy Vinh

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

Đăng lúc: 15/12/2017 00:00:00 (GMT+7)

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

Trà lúa

Gièng lóa chñ lùc

Thời gian sinh trưởng

( Ngày)

Ngày gieo

Tuổi mạ cấu

Thời gian lúa trổ

Chân ruộng

Lúa xuân muộn 100% diện tích

Thái Xuyên 111, Cựu đa hệ số 1

125 - 135

15/01/2018 – 25/1/2018

3,5 – 4,0

25/4 – 05/5

Đất vàn, Vàn hơi sâu

Bắc thơm số 7; Thiên ưu 8; Khang dân; Q5

120-135

15/01/2018 – 25/01/2018

3,5 – 4.0

20/4 – 05/5

Đất vàn, Vàn cao

Ghi chó: Tuyệt đối không được gieo cấy những giống lúa tái giá nhiều vụ, năng suất thấp, nhiễm bệnh nhiều

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Duy Vinh

Tình hình kinh tế - xã hội