Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
105
Tuần này:
125
Tháng này:
2501
Tất cả:
69235

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

Đăng lúc: 00:00:00 15/12/2017 (GMT+7)

HƯỚNG DẪN Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HƯỚNG DẪN

Cơ cấu giống lịch thời vụ gieo trồng vụ chiêm xuân 2018

 

Trà lúa

Gièng lóa chñ lùc

Thời gian sinh trưởng

( Ngày)

Ngày gieo

Tuổi mạ cấu

Thời gian lúa trổ

Chân ruộng

 

Lúa xuân muộn 100% diện tích

Thái Xuyên 111, Cựu đa hệ số 1

 

 

125 - 135

 

 

15/01/2018 – 25/1/2018

 

 

3,5 – 4,0

 

 

25/4 – 05/5

 

 

Đất vàn, Vàn hơi sâu

Bắc thơm số 7; Thiên ưu 8; Khang dân; Q5

 

120-135

 

15/01/2018 – 25/01/2018

 

3,5 – 4.0

 

20/4 – 05/5

 

Đất vàn, Vàn cao

 

Ghi chó:   Tuyệt đối không được gieo cấy những giống lúa tái giá nhiều vụ, năng suất thấp, nhiễm bệnh nhiều

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

Lê Duy Vinh

Tình hình kinh tế - xã hội