Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
79
Tuần này:
946
Tháng này:
702
Tất cả:
302656

UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kì, đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021

Ngày 08/10/2021 15:15:57

UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kì, đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10/2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ, toàn thể công chức UBND và các ban ngành có liên quan.

z2828389615329_fafb2de7332cd7e824c50389b014ab45.jpg

Tại cuộc họp, ông Trịnh Văn Ninh – Phó CT UBND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, những khó khăn, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 10/2021.

Trong tháng 9, UBND xã đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong công tác sản xuất nông nghiệp: thu hoạch diện tích vụ mùa với tổng diện tích 294.5 ha đạt 100%, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.814 tấn; triển khai công tác sản xuất vụ đông, đến thời điểm hiện tại thôn Chiếu Thươgnj đã trồng được 0.7ha ngô. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc đạt kết quả tốt. Trong tháng, phát triển thêm được 03 mô hình kinh tế mới; thành lập 03 doanh nghiệp mới đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; phối hợp cùng Hội Nông dân thành lập mới 01 HTX chăn nuôi sinh học Hưng Vinh. Thường xuyên truyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp; Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 đúng kế hoạch, tiến độ; Tỷ lệ BHYT đạt 95.51%; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu của 03 thôn, đến nay đã đạt 10/14 tiêu chí: có 841 hộ xây dựng tường rào thoáng với chiều dài 7.300m, đường giao thông 3.900m, rãnh thoát nước trong khu dân cư 5.200m, có 4/5 vườn mẫu đã hoàn thành, di dời cột điện được 91/163 cột đạt 56%; Công tác tiếp dân được thực hiện tốt, trong tháng tại bộ phận một cửa tiêp nhận và trả kết quả 320 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 320 đạt 100%.
z2828389627148_cacab82afea3f824f0590fbd53a43212.jpg

Cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác An ninh - Quốc phòng, công tác thu chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu ở các thôn các vấn đề về an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, ông Lê Duy Vinh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng 10. Trước mắt cần tập trung vào một số việc sau: Tập trung chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc cây vụ đông, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế; Tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại; Rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18-25 và 18-27 sẵn sàng nhập ngũ; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công tác thu ngân sách vụ 10/2021; Phối hợp tổ chức đấu giá mặt bằng đất ở 4.8 ha tại thôn Chiếu Thượng vào ngày 15/10/2021; UBND xã phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”“Sắp xếp, chỉnh trang khuôn viên nông hộ”; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toànxã.

UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kì, đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021

Đăng lúc: 08/10/2021 15:15:57 (GMT+7)

UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kì, đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, UBND xã Đông Phú tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10/2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, UB MTTQ, toàn thể công chức UBND và các ban ngành có liên quan.

z2828389615329_fafb2de7332cd7e824c50389b014ab45.jpg

Tại cuộc họp, ông Trịnh Văn Ninh – Phó CT UBND báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, những khó khăn, hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 10/2021.

Trong tháng 9, UBND xã đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong công tác sản xuất nông nghiệp: thu hoạch diện tích vụ mùa với tổng diện tích 294.5 ha đạt 100%, năng suất ước đạt 55 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.814 tấn; triển khai công tác sản xuất vụ đông, đến thời điểm hiện tại thôn Chiếu Thươgnj đã trồng được 0.7ha ngô. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc đạt kết quả tốt. Trong tháng, phát triển thêm được 03 mô hình kinh tế mới; thành lập 03 doanh nghiệp mới đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; phối hợp cùng Hội Nông dân thành lập mới 01 HTX chăn nuôi sinh học Hưng Vinh. Thường xuyên truyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của các cấp; Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 đúng kế hoạch, tiến độ; Tỷ lệ BHYT đạt 95.51%; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu của 03 thôn, đến nay đã đạt 10/14 tiêu chí: có 841 hộ xây dựng tường rào thoáng với chiều dài 7.300m, đường giao thông 3.900m, rãnh thoát nước trong khu dân cư 5.200m, có 4/5 vườn mẫu đã hoàn thành, di dời cột điện được 91/163 cột đạt 56%; Công tác tiếp dân được thực hiện tốt, trong tháng tại bộ phận một cửa tiêp nhận và trả kết quả 320 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 320 đạt 100%.
z2828389627148_cacab82afea3f824f0590fbd53a43212.jpg

Cuộc họp tập trung thảo luận các vấn đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác An ninh - Quốc phòng, công tác thu chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu ở các thôn các vấn đề về an sinh xã hội.

Kết luận hội nghị, ông Lê Duy Vinh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong tháng 10. Trước mắt cần tập trung vào một số việc sau: Tập trung chỉ đạo nhân dân trồng và chăm sóc cây vụ đông, chú trọng phát triển các mô hình kinh tế; Tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại; Rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18-25 và 18-27 sẵn sàng nhập ngũ; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công tác thu ngân sách vụ 10/2021; Phối hợp tổ chức đấu giá mặt bằng đất ở 4.8 ha tại thôn Chiếu Thượng vào ngày 15/10/2021; UBND xã phối hợp với Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi “Cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu”“Sắp xếp, chỉnh trang khuôn viên nông hộ”; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toànxã.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội