Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
323
Tuần này:
74
Tháng này:
1093
Tất cả:
346776
Kết quả giải quyết TTHC ngày 01/03/2022    Đăng 5 tháng trước · 48 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 28/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 53 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 25/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 50 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 24/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 54 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 23/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 49 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 22/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 48 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 14/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 49 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 11/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 49 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 10/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 50 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 09/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 49 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 08/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 48 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 07/02/2022    Đăng 5 tháng trước · 54 lượt xem
Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của UBND xã Đông Phú    Đăng 6 tháng trước · 99 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 18/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 64 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 17/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 59 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 14/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 62 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 13/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 60 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 12/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 60 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 11/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 65 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 10/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 69 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 07/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 50 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 06/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 47 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 05/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 53 lượt xem
Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 04/01/2022    Đăng 6 tháng trước · 46 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 12/10/2021    Đăng 9 tháng trước · 79 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6   

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội