Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
154
Hôm qua:
79
Tuần này:
982
Tháng này:
738
Tất cả:
302692

Đảng uỷ xã Đông Phú công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú

Ngày 05/09/2021 18:12:42

Đảng uỷ xã Đông Phú công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú

Ngày 30/8/2021, Đảng uỷ xã Đông Phú đã công bố Quyết định số 18/QĐ - ĐU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Đảng uỷ xã về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú.

Theo đó, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy xã là Trưởng ban chỉ đạo. Các phó ban gồm các đồng chí: Đồng chí Lê Duy Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Quang Hân - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí TRịnh Văn Ninh – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 xã Đông Phú cũng đã ra quyết định thành lập 02 tiểu ban thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 xã Đông Phú, mỗi tiểu ban đều có trưởng, phó và các thành viên tiểu ban, bao gồm: tiểu ban thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin; tiểu ban an ninh trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 xã Đông Phú.

Việckịp thờithành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ban Covid -19 xã Đông Phú đã thể hiện tinh thần khẩn trương trong việc tập trung sự lãnh chỉ đạo và huy động sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của cả hệ thống chính trị để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng cho nhân dân .

Đảng uỷ xã Đông Phú công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú

Đăng lúc: 05/09/2021 18:12:42 (GMT+7)

Đảng uỷ xã Đông Phú công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú

Ngày 30/8/2021, Đảng uỷ xã Đông Phú đã công bố Quyết định số 18/QĐ - ĐU ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Đảng uỷ xã về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 xã Đông Phú.

Theo đó, đồng chí Mai Hương Sơn – Bí thư Đảng ủy xã là Trưởng ban chỉ đạo. Các phó ban gồm các đồng chí: Đồng chí Lê Duy Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Quang Hân - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí TRịnh Văn Ninh – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 xã Đông Phú cũng đã ra quyết định thành lập 02 tiểu ban thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 xã Đông Phú, mỗi tiểu ban đều có trưởng, phó và các thành viên tiểu ban, bao gồm: tiểu ban thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin; tiểu ban an ninh trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 xã Đông Phú.

Việckịp thờithành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ban Covid -19 xã Đông Phú đã thể hiện tinh thần khẩn trương trong việc tập trung sự lãnh chỉ đạo và huy động sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của cả hệ thống chính trị để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng cho nhân dân .

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội