Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Phú  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Đảng bộ xã Đông Phú tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đăng lúc: 20:33:22 23/12/2022 (GMT+7)
100%
Print

 Sáng ngày 23/12/2022, Đảng ủy xã Đông Phú tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trường BCH Quân sự huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ xã Đông Phú.

Toàn cảnh.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, xong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và công tác phòng, chống dịch. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong 29 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết BCH Đảng bộ đã đề ra có 28 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch, trong đô có 12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 16 chỉ tiêu hoàn thành và 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành (thành lập 1 hợp tác xã).

Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2025;Chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCS HCM, Đại hội Cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 3 đảng viên.Về đích 02 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Hoàng Thịnh và Thôn Chiếu Thượng)

Kinh tế tăng trưởng khá đạt 18.3%, trong đó: ngành nông lâm thủy sản tăng 3.8%, công nghiệp – xây dựng tăng 16.2%, dịch vụ tăng 10% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hường, tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản chiếm 9.6%, công nghiệp – xây dựng chiểm 70.0%, dịch vụ chiếm 20.6%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 63 triệu đồng/năm/người.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91.72%, 4/4 thôn đạt thôn, làng văn hóa đạt 100%; thôn Phú Bình được công nhận đạt danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục (2018-2022), UBND xã đạt danh hiệu đơn vị chuẩn văn hóa giai đoạn 2018-2022. Tham gia Đại hội TDTT huyện Đông Sơn lần thứ Ĩ, kết quả xếp thưd 4 toàn huyện với 2 HCV (môn chạy việt dã và đơn cầu lông nữ).  Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân năm 2022, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 thực hiện tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, Đảng bộ xã Đông Phú tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đề khới công, triển khai các dự án công trình. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận, trao đổi góp ý của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

ĐChi Thủy.jpg

Đồng chí Nguyễn Như Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và những kết quả mà Đảng ủy xã Đông Phú đạt được trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Như Thủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã đề ra năm 2023, đồng chí Nguyễn Như Thủy đề nghị Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng có các dự án, công tình qua địa bàn xã đúng tiến độ. Đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng.
Một số hình ảnh tại hội nghị

Đvi xuất ắc.jpg
Đồng chí Mai Hương Sơn - Bí thư Đảng ủy xã trao giấy khen cho 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022
cá nhân.jpg
Đồng chí Mai Hương Sơn - Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Trọng Tám - Q. Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho 36 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022
cá nhận 1.jpg
Đồng chí Mai Hương Sơn - Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Nguyễn Trọng Tám - Q. Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho 36 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022
 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
356375

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289